Adéla Kusá

15.11.2023

Obracím se na vás s prosbou pro naši předčasně narozenou, dnes 17 ti letou, dcerku Adélku. Narodila se zcela nečekaně z bezproblémového těhotenství ve 26. týdnu gravidity a tento příchod na svět ji přinesl a přináší mnoho, pro nás často těžko pochopitelných, komplikací. V současnosti je z ní, v lékařské řeči, těžce zdravotně postižená dívka s kombinovaným postižením. (Centrální hypotonie, ADHD, těžká zraková vada (22 dioptrií), středně těžká mentální retardace, postižená jemná i hrubá motorika, opožděný vývoj řeči. Potřebuje neustálý dozor, pomoc a vedení.)

Našima očima bychom však Adélku popsali úplně jinými slovy. Je to mladá slečna, která navštěvuje speciální třídu ZŠ, založenou pro děti s podobným osudem. Miluje knihy, audioknihy, příběhy, zvířata (hlavně psy a koně), puzzle. Ráda plave, chodí na procházky do lesa a také moc ráda jí. Je to velká gurmánka. To vše se snažíme jí dopřát. Zároveň však stále musíme intenzivně cvičit tělo i mysl. Celá rodina žijeme co 'nejnormálněji', přesto se celý rodinný život řídí podle Ady. Je jakýmsi naším rodinným 'středobodem', kolem něhož se točí náš život. Zároveň také nastavuje určitou životní osu a všechny nás učí, co je v životě důležité. Snažíme se s úctou přijímat věci tak, jak jsou, zároveň jsme si vědomi i nutnosti postarat se o ni natolik, aby do budoucna nebyla velkou zátěží pro svoje dvě zdravé sestry. Z mnoha výše zmíněných důvodů jsme začali navštěvovat neurorehabilitační centrum ASTRA, kde Adélka poctivě cvičí, abychom zabránili následkům hypotonie a "zabrzdili" postupně se zhoršující skoliozu. Vždy jsme se snažili vše zvládat z vlastních finančních prostředků, v současné době je toto již nad naše finanční možnosti. Proto žádáme o vaši laskavou pomoc.

11/23 zaplatili jsme neurorehabilitace v Astra za 12000,-