Igor Beránek

04.10.2023

Iggy se narodil 15. 11. 2017 císařským řezem (kvůli příčné poloze) se stočenou hlavou k ramínku (torticollis) a hypotonií. Hned po narození jsme cvičili Vojtovu metodu, abychom spastické svaly rozcvičili. Postupně jsme si všímali dalších drobných potíží, hlavně vyhýbání se očnímu kontaktu. Ani s přibývajícími měsíci Iggy nereagoval na jméno, na otázky a na přímou komunikaci. Řeč nenastupovala a postupně jsme pochopili, že syn naší řeči nerozumí. Následovalo vyšetření na neurologii a psychologii. Diagnóza byla smíšená vývojová dysfázie, tedy porucha řeči a porozumění, a také porucha pozornosti. 

Od jeho tří let pravidelně docházíme na logopedii, doma denně pracujeme na rozvoji řeči a porozumění. Nejnáročnější pro celou rodinu je Igorka motivovat ke spolupráci, pomáhat mu zpracovávat změny, hledat vhodné komunikační kanály. Velmi nám pomáhají intervence s poradkyní z rané péče (OS Logo), kde nám doporučili pro syna vhodné terapie. Začali jsme docházet na ergoterapii, která výrazně napomáhá jak se sebeobsluhou, tak s rozvojem řeči. 

Věříme, že intenzivní ergoterapií se dopracuje Igorek k tomu, aby si zvládl odkomunikovat svoje základní potřeby a mohl nastoupit do vhodné školy či zatím školky. Maminka po náročné rodičovské dovolené nastoupila do práce a táta si přizpůsobil práci tak, aby mohl pracovat z domova, a stále být dostupný pro syny. Díky tomu však nemůže pracovat zdaleka tak naplno jako předtím. Igorek musí být pod neustálým dohledem a je třeba s ním stále denně pracovat. Rodina má finance na běžnou péči a na logopedii, není však již v našich silách zabezpečit docházení na ergoterapii. A protože vidíme už po několika lekcích, jak mu ergoterapie prospívá, prosíme o pomoc s financováním právě ergoterapie

10/2023 - zaplatili jsme neurorehabilitace v Astra klinice za 12000,-