Jaromír Vyskočil

14.04.2023

Nikdy se neoženil a bydlel sám, jedinou jeho potěchou byli dva pejsci. K jeho špatnému zdravotnímu stavu přibyla ještě mrtvice, kdy ho našli ležet doma až druhý den v bezvědomí. Následkem je nyní nemobilní musí mít péči, špatně mluví, má špatnou motoriku.

Hlavní diagnózy Tetraplegie, progredující porucha chůze, dysartrie. Pyr. irt. jevy v kvadrudistribuci, perifer. Paresan. VII bilat.St.p. Lymské borelii.Esenciální hypertenze. Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu s neurčenými komplikacemi.Hyperlipidémie. Glaukom. Amblyopie z anopsienaoculi sinistri.

Pejsci museli do útulku, i to těžce nese, často se zadívá na fotografii s pejsky a tečou mu slzy, byla to pro něj jediná rodina.

4/23 zakoupli jsme nové dioptrické brýle za 2394,-