Rodina Dvořáčkových

11.04.2019

"Chceme podpořit tuto rodinu, protože maminka rodiny zemřela po krátké těžké

nemoci. Zanechala zde manžela a jejich 5
dětí. Peníze poputují dětem k dalšímu
studiu a přípravě na budoucí povolání."


Příspěvek 20 000,-