Klaudie Ema Grofíková

22.12.2023

Klaudinka přišla na svět zcela nečekaně skoro o 3 měsíce dřív, což způsobilo krvácení do mozku a už v půl roce života byla nastíněna diagnóza DMO spastická diperéza dolních končetin. I přes pravidelné cvičení Vojtovou metodou se této diagnóze nevyhnula. Kvůli omezení pohybového vývoje jezdí od 15m 2x ročně do lázní a 2x ročně ještě na intenzivní neurorehabilitace v rehabilitačních centrech Brně a na Slovensku, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Od dvou let jezdí každý týden na přínosné hipoterapie do Vyškova.

Klaudinka je jinak velmi veselá a upovídaná dívenka mentálně na úrovni svých vrstevníků – díky dvěma starším sourozencům možná ještě vyspělejší. Již druhým rokem je integrovaná v běžné MŠ, kde se s pomocí asistenta pedagoga začlenila do kolektivu dětí, jejichž společnost má tak ráda. Od začátku máme štěstí na skvělou neuroložku a fyzioterapeuty, kteří nás vedou správným směrem a utvrzují nás v přesvědčení, že není vše ztraceno a zapojením všech sil a velké píle má Klaudie prognózu samostatné chůze už před zahájením školní docházky. Kombinací absolvování uvedených terapií se Klaudie za poslední dva roky motoricky neskutečně posunula, ve třech letech se teprve dostala na 4 a učila se novému pohybu, dnes zvládá ovládat invalidní vozík, stoupá si u nábytku, zvládne sedět bez opory, trénuje chůzi se speciálním chodítkem a pomocí bradel.

Klaudie má každý rok nabitý program, jak už pravidelnými týdenními rehabilitacemi, tak i intenzivními turnusy po 2-3 měsících a zdá se to až neuvěřitelné, když se částka vyšplhá až na 250.000,- Kč za rok. Na to je rodinný rozpočet krátký, tak nám nezbývá, než žádat u nadací a štědrých sponzorů.


4/23 jsme zaplatili rehabilitační pobyt v Ceremina za 24159,-

12/20 jsme zaplatili léčebný programu Reha Klim za 34115,-