Lucie Martináková

14.12.2022

Náš příběh začal těžkým, komplikovaným porodem, kdy si Lucinka vybojovala své místo na tomto světě. Lucince je 7 let a i přes nepřízeň osudu je velká bojovnice. Narodila se v řádném termínu. Bohužel díky vážné komplikaci u porodu byla kříšena, převezena na JIP do dětské nemocnice v Brně, kde podstoupila hypotermii. Lucinka od narození cvičila denně Vojtovu metodu, nyní cvičí denně podle Bobath konceptu.

Jak už jsem v úvodu psala, tak se zatím osud s Lucinkou moc nemazlí. Díky komplikacím u porodu byla špatně diagnostikovaná na DMO - spastická kvadruparéza. Až díky postkovidovým komplikacím v prosinci 2021, kdy Lucinka skončila na ARu v dětské nemocnici, tak jeden všímavý pan neurolog upozornil, že mu na diagnóze hodně věcí nesedí. Takže jsme se v lednu 2022 vrátili na neurologii do dětské nemocnice na celkové došetření, kde Lucince sebrali dosavadní diagnózu a je stále v došetření na metabolické a genetické onemocnění.

Momentálně má Lucinka jako diagnózu: epilepsii a hypotonický syndrom.

Díky celodenní péči Lucinka sama sedí, leze po čtyřech nebo ve vysoké kleku, stojí sama s oporou a chodí za ruce či v asistované chůzi vedena za ramena. V řeči používá dvojslabičná slůvka, její porozumění je velmi dobré. Lucinka k dorozumění používá znakovou řeč. Mentálně je v normě a odpovídá věku dítěte. Lucinka vyžaduje celodenní péči, potřebuje dopomáhat s oblékáním, s jídlem a se sebeobsluhou.

Každodenní péče a rehabilitace dcery Lucinky jsou finančně náročné, ale i přesto se snažím zajistit Lucince každé 3 měsíce intenzivní neurorehabilitace, kde nejvíce posílí své svalstvo a udělá viditelné pokroky. Lucinka má velkou snahu vyrovnat se své starší sestřičce Zuzce.

12/22 - zaplatili jsme neurorehabilitace za 9600,-