Robin Matuška

12.02.2024

Robinek má DMO pravostrannou hemiparézu, má spastické končetiny pravé strany, povolený střed těla, špatnou rovnováhu, často zakopává a padá. Pravá ruka je v semiflexi a má ji velice oslabenou, jemnou motoriku nezvládá...

Pravidelně s ním cvičíme, jezdíme po různých intenzivních terapiích, nedávno jsme mu pořídili další polohovací ortézku od firmy Pohlig a vše nás stojí velké peníze. Odměnou nám jsou jeho velké pokroky. Robinek má 4 roky a ještě nás čeká běh na dlouhou trať, abychom udrželi tento stav a nezhoršoval se při růstu. Zdravotnictví je přetížené a pokud chce rodič postiženému dítěti nabidnout více, většinou musí rodiče s dětmi navštěvovat různé intenzivní i ambulantní soukromé neurorehabilitace. I my jsme si našli "svoje" rehabilitační centrum v nejbližší vzdálenosti od našeho bydliště. Začali jsme tam pravidelně dojíždět a z části si to hradíme sami, ale je to velice nákladné a občas požádáme o pomoc nadaci, abychom mu mohli dopřát tuhle nadstandartní zdravotní péči.

Díky těmto neurorehabilitacím, kde má i ergoterapie zaměřené na jemnou motoriku, dělá obrovské pokroky.

1/23 zaplatili jsme neurorehabilitace za 9600,-

3/24 zaplatili jsme neurorehabilitace za 13000,-