Sbírka potravin

17.11.2021

Oblastní charitě Hodonín jsme darovali 10 000,- na nákup potravin pro Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce