Ulrika Koudelková

25.01.2024

Dcera Ulrika se narodila přirozeným způsobem v roce 2016
do rodiny s hendikepem. Do školky začala chodit ve věku pěti let, a s nástupem do školy jsme museli rok počkat. Dnes je zařazena do výuky dle paragrafu 16- dívka se speciální péčí.
Dcera je v kolektivu velmi oblíbená, výborně spolupracuje s učitelkami, je snaživá. Avšak Ulrika má intelektové schopnosti s nerovnoměrným vývojem, a celkové kognitivní schopnosti jsou oslabeny do pásma lehké mentální deteriorace s opožděným psychomotorickým vývojem.
Dívka vyžaduje zvýšenou péči, a to byl také důvod proč se po škole účastní denního stacionáře, který zajistí i svoz a dovoz dcery do školy. Jelikož je tato služba placená, a celková měsíční suma je pro nás z hlediska našich možností vysoká, hledáme finanční podporu, za kterou tímto z celého srdce děkujeme. S úctou Ing. Petr Koudelka, otec

9/2023 přispěli jsme na služby ve stacionáři 12000,-

1/2024 přispěli jsme na služby ve stacionáři 12000,-