Vojtěch Hroza

14.05.2024

Vojtík má Downův syndrom, konkrétně je v kategorii středně těžké mentální retardace. Vojtík má své srdce naplněné láskou, která díky němu proudí celou naší rodinou. Vojtíka vzdělávám doma sama, jelikož náš vzdělávací systém není schopen pojmout jeho jedinečnost a adekvátně s ní pracovat. Žijeme tedy jako rodina z jednoho příjmu.

Vojtík nadevše miluje své dva mladší sourozence (taktéže domškoláky), stejně tak jako celou svoji rodinu. Rád si hraje se dřevem, poslouchá hudbu a tancuje. Jeho oblíbenou sportovní činností je plavání, kde se blížíme k tomu, aby se to naučil. Vše prožívá velmi intenzivně. Pracujeme na jeho rozvoji komunikace, kognitivních funkcí, motorických dovedností (jemná i hrubá motorika), fyzické zdatnosti, sebeobsluze a jiných základních dovednostech pro život.

Synovi bych ráda dopřála Feldenkraisovy terapie, které mu velmi pomáhají v jeho procesu učení. Konkrétně se jedná o blok 10 lekcí Feldenkraisovy metody u paní doktorky v Praze. Další velkou vášní je voda, kde si Votjík užívá nadnášení, skákání a potápění. Objevili jsme pro něj WATSU vodní terapie, kde mu úžasná terapeutka zprostředkovává pocit lehkosti a celistvosti. Sami už na tyto terapie však bohužel finančně nedosahujeme. Proto bychom vás rádi požádali o pomoc. Předem z celého srdce děkujeme.

5/23 zaplatili jsme lekce Watsu terapie za 11 400,-

5/24 zaplatili jsme lekce Watsu terapie za 11 400,-